Fundusze

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

 

Fundusze Norweskie i EOG służą współpracy na rzecz ograniczania nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie. Od momentu powstania wdrożono tysiące projektów, w których wzięła udział jeszcze większa liczba osób, przyczyniając się do realizacji tych celów. Rozwinięto relacje i osiągnięto rezultaty. Dzięki komunikacji pokazujemy, jak Fundusze Norweskie i EOG w realny sposób zmieniają życie ludzi. Chcemy pokazać możliwości, jakie dają te Fundusze, oraz rezultaty osiągane w wyniku wspólnych działań na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

 

Jednym z najważniejszych projektów rozwojowych Accessmedica Sp z o.o. Sk jest budowa sanatorium uzdrowiskowego w Lidzbarku Warmińskim. Spółka w roku 2020 nabyła grunt na działce nr 100 o powierzchni 12.000 mkw przeznaczony w strefie uzdrowiskowej A na zabudowę pod działalność uzdrowiskową. Obiekt zgodnie z projektem ma powierzchnię 5.500 mkw, składa się z części przyrodoleczniczej (zabiegowej) -około 80 stanowisk , hotelowej ? 114 pokoi dwu-łóżkowych, części basenowej do rehabilitacji leczniczej. Lokalizacja obiektu w tej strefie daje podstawę ubiegania się o długoterminowy kontrakt rehabilitacji uzdrowiskowej NFZ. Zgodnie z aktualną mapą potrzeb zdrowotnych NFZ powstanie takiego ośrodka jest bardzo oczekiwane. W województwie warmińsko-mazurskim istnieje jak dotąd jedno uzdrowisko w Gołdapi. Działalność lecznicza w tym obiekcie będzie podzielna na część szpitalną (60 łóżek) oraz sanatoryjną (140-160 łózek).

Budowa rozpocznie się w marcu 2023 a zakończy w III kw 2024.

Projekt jest częściowo dofinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu 19.1.3 Technologie poprawiające jakość życia. Kwota dofinansowania 5.162.545 zl.

 

 

 

 

1. Konferencja medialna w Lidzbarku Warmińskim 26.10.2023

W Lidzbarku Warmińskim odbyła się konferencja prasowa poświęcona postępom inwestycyjnym, które pozwolą uzyskać miastu status uzdrowiska. Wśród uczestników konferencji znaleźli się inwestorzy, przedstawiciele samorządów oraz eksperci związani z medycyną uzdrowiskową.

 

Wydarzenie odbyło się w Domu Zdrojowym ? miejscu nieprzypadkowym, ponieważ jest ono częścią Pawilonu Zdrowia, czyli symbolicznego zwieńczenia drugiego etapu drogi do uzyskania przez Lidzbark Warmiński statusu miasta uzdrowiskowego. Cały projekt zostanie formalnie sfinalizowany w momencie zrealizowania inwestycji związanej z budową zakładu przyrodoleczniczego, sanatorium oraz szpitala rehabilitacyjnego. To właśnie ta inwestycja stała się głównym pretekstem do spotkania z gośćmi specjalnymi oraz przedstawicielami mediów.

Wiosną będzie gotowy obiekt, w którym będą prowadzone zabiegi rehabilitacyjne. Na tym etapie zaczniemy świadczenie usług zdrowotnych w tzw. formule ambulatoryjnej ? podkreślał Michał Danowski ? prezes spółki AccessMedica. Z kolei do końca listopada 2024 roku zostanie oddane do użytku sanatorium oferujące 200 miejsc dla pacjentów całodobowych. Z bazy zabiegowej obiektu będzie mogło korzystać nawet do 400 osób dziennie ? dodał inwestor.

Lidzbarski obiekt będzie służył pacjentom zarówno polskim, jak i zagranicznym. Jego infrastruktura i wyposażenie będą sprzyjać osobom, które wymagają długich rehabilitacji. Jakimi innymi cechami będzie wyróżniać się oferta medyczna tego miejsca?

Przede wszystkim będą tu wykonywane zabiegi balneologiczne, zgodnie z profilem uzdrowiska ? mówił Michał Danowski. Będą kąpiele mineralne, solankowe, borowinowe oraz zabiegi fizjoterapeutyczne, czy hydroterapii, którym będzie można się poddawać w lidzbarskim sanatorium. W zakładzie przyrodoleczniczym pojawi się najlepszy dostępny na rynku sprzęt. Wprowadzimy najwyższe standardy obsługi pacjentów ? zapewniał prezes marki AccessMedica.

Współpraca i zaangażowanie

Realizacja tego projektu stanowi ukoronowanie procesu nadania miastu statusu uzdrowiska. Procesu złożonego, który zwiększy turystyczny potencjał Lidzbarka Warmińskiego, na co uwagę zwrócił Jacek Wiśniowski.

Zakład przyrodoleczniczy i połączony z nim hotel będą sercem lidzbarskiego uzdrowiska i obiektem koniecznym, by miasto uzyskało taki status. Warto podkreślić, że już wcześniej samorząd wybudował tężnię solankową oraz pawilon zdrowia, w którym również prowadzona jest rehabilitacja ? informował Jacek Wiśniowski ? Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.

Zgłaszają się do nas kolejni inwestorzy, którzy są zainteresowani inwestycją w ten projekt. Przede wszystkim z branży medycznej i diagnostycznej, te, które są dla nas bardzo istotne, czyli przychodnie medyczne. To one wykazują największe zainteresowanie pozyskiwaniem naszych terenów inwestycyjnych. Sporym zainteresowaniem inwestorów cieszy się również obszar związany z hotelarstwem ? dodał Jacek Wiśniowski.

Lidzbark Warmiński jest dziś na ostatniej prostej względem realizacji swoich celów. Ich osiągnięcie nie było proste. Cały proces wymagał od przedstawicieli środowisk samorządowych współpracy oraz zaangażowania.

Cały proces rozpoczął się w 2002 roku. Wówczas nie sądziliśmy, że potrwa to ponad 20 lat. Pokłosiem działań są dziś tężnie, dom zdrojowy i co najważniejsze ? prywatny inwestor, który buduje uzdrowisko ? zaznaczał Starostwa Powiatu Lidzbarskiego ? Jan Harhaj.

Region potrzebuje uzdrowiska

Ważnym ogniwem we wspomnianym procesie jest także Narodowy Fundusz Zdrowia, który po ukończeniu realizacji tytułowego obiektu podpisze kontrakt na prowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych oraz leczenia sanatoryjnego. W praktyce oznacza to, że będą one bezpłatne dla pacjentów. To istotna informacja, ponieważ jak podkreślał Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia ? Andrzej Zakrzewski ? region potrzebuje tego miejsca.

Ważnym aspektem jest dostępność tego rodzaju usług medycznych. Choć w naszym regionie czas oczekiwania na takie usługi jest najkrótszy, to są one dostępne tylko w Gołdapi. W lidzbarskim uzdrowisku będą dostępne usługi ambulatoryjne. Oznacza to, że pacjent może tu przyjechać, zameldować się w jednym z hoteli i skorzystać z całego cyklu usług rehabilitacyjnych, których koszt pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia ? mówił Andrzej Zakrzewski.

Podczas konferencji prasowej głos zabrała również Ewa Kapłun ? Naczelny Lekarz Uzdrowiska, która wspomniała o pozytywnym klimacie i walorach naturalnych tego obszaru. W opinii ekspertki ? tego rodzaju otoczenie sprzyja uzdrowiskowej formie leczenia i rehabilitacji.

Tradycja i nowoczesność

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego wielokrotnie podkreślał, że utworzenie uzdrowiska jest powrotem do dawnych ? pięknych tradycji tego miasta. Przed wojną Lidzbark Warmiński był miejscowością uzdrowiskową, w której istniał Luftkurort. Wówczas leczono tu między innymi choroby krążenia i schorzenia związane z płucami. Czy można zaryzykować publicystyczną tezę, iż  historia zatoczyła koło? Niekoniecznie, bowiem aktualna oferta uzdrowiska będzie korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, które przyspieszą proces powrotu do zdrowia.

To właśnie ten wątek został poruszony w ostatniej części wydarzenia. Głos zabrała dr hab. Anna Zwierzchowska ? prof. AWF w Katowicach, która nawiązała współpracę z marką AccessMedica w obszarze naukowych rozwiązań rehabilitacyjnych, wykorzystujących potencjał nowych technologii.

Oficjalną część konferencji prasowej zamknął Maciej Zinka ? prezes firmy MedenInmed, która dostarczyła uzdrowisku rozwiązania z zakresu terapii i diagnostyki schorzeń kręgosłupa. Czołowy producent i dystrybutor profesjonalnego sprzętu medycznego nawiązał również współpracę w zakresie wyposażenia zakładu przyrodoleczniczego.

 

Po oficjalnej części wydarzenia przyszedł czas na indywidualne rozmowy przedstawicieli mediów z ekspertami oraz gośćmi specjalnymi lidzbarskiej konferencji. Wydarzenie współorganizowali: AccessMedica, Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego oraz Starosta Powiatu Lidzbarskiego.