Fundusze

Jednym z najważniejszych projektów rozwojowych Accessmedica Sp z o.o. Sk jest budowa sanatorium uzdrowiskowego w Lidzbarku Warmińskim. Spółka w roku 2020 nabyła grunt na działce nr 100 o powierzchni 12.000 mkw przeznaczony w strefie uzdrowiskowej A na zabudowę pod działalność uzdrowiskową. Obiekt zgodnie z projektem ma powierzchnię 5.500 mkw, składa się z części przyrodoleczniczej (zabiegowej) -około 80 stanowisk , hotelowej ? 114 pokoi dwu-łóżkowych, części basenowej do rehabilitacji leczniczej. Lokalizacja obiektu w tej strefie daje podstawę ubiegania się o długoterminowy kontrakt rehabilitacji uzdrowiskowej NFZ. Zgodnie z aktualną mapą potrzeb zdrowotnych NFZ powstanie takiego ośrodka jest bardzo oczekiwane. W województwie warmińsko-mazurskim istnieje jak dotąd jedno uzdrowisko w Gołdapi. Działalność lecznicza w tym obiekcie będzie podzielna na część szpitalną (60 łóżek) oraz sanatoryjną (140-160 łózek).

Budowa rozpocznie się w marcu 2023 a zakończy w III kw 2024.

Projekt jest częściowo dofinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu 19.1.3 Technologie poprawiające jakość życia. Kwota dofinansowania 5.162.545 zl.

 

  1. W dniu 25.02.2023 zostało ogłoszone postępowanie w ramach Bazy Konkurencyjności na wybór wykonawcy zadnia nr 1 Budowa Zakładu przyrodoleczniczego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/148119?sekcja=ogloszenie
  2. BRAK ROZSZTRZYGNIĘCIA DO W/W POSTĘPOWANIA
  3. W dniu 16.03.2023 zostało ogłoszone kolejne postępowanie w ramach Bazy Konkurencyjności na wybór wykonawcy zadnia nr 1 Budowa Zakładu przyrodoleczniczego. Zapytanie ofertowe opublikowane na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności –https://bazakonkurencyknosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w dniu 16.03.2023. Termin składania ofert 31.03.2023 godzina 10.00.
  4. Przedłużono termin składania ofert do 5.04.2023.
  5. BRAK ROZSZTRZYGNIĘCIA DO W/W POSTĘPOWANIA
  6. W dniu 21.04.2023 zostało ogłoszone kolejne postępowanie w ramach Bazy Konkurencyjności na wybór wykonawcy zadnia nr 1 Budowa Zakładu przyrodoleczniczego. Zapytanie ofertowe opublikowane na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności –https://bazakonkurencyknosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w dniu 21.04.2023. Termin składania ofert 09.05.2023 godzina 10.00.
  7. BRAK ROZSZTRZYGNIĘCIA DO W/W POSTĘPOWANIA
  8. W dniu 11.05.2023 zostało ogłoszone kolejne postępowanie w ramach Bazy Konkurencyjności na wybór wykonawcy zadnia nr 1 Budowa Zakładu przyrodoleczniczego. Zapytanie ofertowe opublikowane na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności –https://bazakonkurencyknosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w dniu 11.05.2023. Termin składania ofert 5.06.2023 godzina 10.00.
  9. W ramach postępowania w bazie konkurencyjności został wyłoniony wykonawca ?GOS? Zakład Usługowy Rafał Gos z siedzibą w Kiwitach (11-106), Kiwity 33B wpisanym do CEIDG, NIP 7431409996, Regon 170965820. W dniu 16.06.2023 została podpisana umowa na wykonanie zadania: ? Budowa zakładu przyrodoleczniczego w Lidzbarku Warmińskim dla ACCESSMEDICA Sp. z o.o. Sp.K.? na działce nr 100 położonej w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z Decyzją Nr Lim/268/2021 z dnia 30.11.2021