Fundusze

Jednym z najważniejszych projektów rozwojowych Accessmedica Sp z o.o. Sk jest budowa sanatorium uzdrowiskowego w Lidzbarku Warmińskim. Spółka w roku 2020 nabyła grunt na działce nr 100 o powierzchni 12.000 mkw przeznaczony w strefie uzdrowiskowej A na zabudowę pod działalność uzdrowiskową. Obiekt zgodnie z projektem ma powierzchnię 5.500 mkw, składa się z części przyrodoleczniczej (zabiegowej) -około 80 stanowisk , hotelowej ? 114 pokoi dwu-łóżkowych, części basenowej do rehabilitacji leczniczej. Lokalizacja obiektu w tej strefie daje podstawę ubiegania się o długoterminowy kontrakt rehabilitacji uzdrowiskowej NFZ. Zgodnie z aktualną mapą potrzeb zdrowotnych NFZ powstanie takiego ośrodka jest bardzo oczekiwane. W województwie warmińsko-mazurskim istnieje jak dotąd jedno uzdrowisko w Gołdapi. Działalność lecznicza w tym obiekcie będzie podzielna na część szpitalną (60 łóżek) oraz sanatoryjną (140-160 łózek).

Budowa rozpocznie się w marcu 2023 a zakończy w III kw 2024.

Projekt jest częściowo dofinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu 19.1.3 Technologie poprawiające jakość życia. Kwota dofinansowania 5.162.545 zl.

 

W dniu 25.02.2023 zostało ogłoszone postępowanie w ramach Bazy Konkurencyjności na wybór wykonawcy zadnia nr 1 Budowa Zakładu przyrodoleczniczego.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/148119?sekcja=ogloszenie