Udar mózgu, a także inne schorzenia neurologiczne mogą być przyczyną całkowitej lub częściowej niepełnosprawności. Szybka i dobrze przeprowadzona rehabilitacja może zminimalizować skutki udaru i zwiększa szanse pacjenta na powrót do sprawnego funkcjonowania.

AccessMed oferuje intensywną rehabilitację neurologiczną dla pacjentów, którzy przeszli:

  • udar mózgu,
  • uraz mózgowo-czaszkowy
  • uraz rdzenia kręgowego

Dla każdego pacjenta przydzielany jest osobisty zespół leczniczy, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem rehabilitacji. Wyspecjalizowana kadra lekarska oraz fizjoterapeutyczna pracuje z pacjentem podczas turnusu, aby umożliwić mu samodzielne funkcjonowanie. Terapia obejmuje zajęcia indywidualne oraz grupowe.

Głównym celem rehabilitacji neurologicznej jest poprawa sprawności pacjenta i zwiększenie jego szansy na powrót do codziennego życia. Terapia opiera się o indywidualny plan leczenia ustalony podczas etapu diagnozowania pacjenta.

Rehabilitacja obejmuje nie tylko ćwiczenia ruchowe, ale również terapię wpływającą na poprawę stanu psychicznego. Rodzaj gimnastyki i wybór odpowiednich ćwiczeń są ustalane indywidualnie dla każdej osoby w oparciu o jej ogólną kondycję fizyczną i psychiczną oraz o stopień zaawansowania danego schorzenia.  Podczas trwania turnusu pacjenci są objęci opieką psychologiczną.

Rehabilitacja neurologiczna w Olsztynie – kiedy warto się na nią zdecydować?

Odpowiednio przeprowadzona rehabilitacja neurologiczna w Olsztynie to złożony proces przywracania funkcji fizycznych, poznawczych i niekiedy emocjonalnym po przebytym urazie lub chorobie neurologicznej. Tego typu profesjonalna rehabilitacja neurologiczna obejmuje wiele specjalistycznych zabiegów dostosowanych do potrzeb każdego pacjenta, aby w jak największym stopniu pomóc danej osobie wrócić do codziennego trybu życia. Dlatego warto dowiedzieć się, na czym polegają spotkania z rehabilitantem i jakie są wskazania do przeprowadzenia tego typu zabiegów w Olsztynie. 

czytaj więcej

Na czym polega rehabilitacja neurologiczna w Olsztynie? 

Profesjonalna rehabilitacja neurologiczna w Olsztynie składa się z kompleksowego programu, który może obejmować takie dziedziny jak fizjoterapia neurologiczna, terapia logopedyczna, hydroterapia, muzykoterapia, krioterapia czy psychoterapia. Wybór odpowiedniego planu rehabilitacji w dużej mierze zależy od stanu zdrowia pacjenta i od przebytych schorzeń lub doznanych urazów. Fizjoterapia bardzo dobrze sprawdza się u osób, które zmagają się z różnego rodzaju ograniczeniami ruchowymi – wówczas praca z fizjoterapeutą pozwala na szybsze odzyskanie siły oraz koordynacji ruchowej, a także wspiera pracę najważniejszych mięśni. Z kolei w walce z chronicznym bólem bardzo dobrze sprawdza się krioterapia, nazywana również leczeniem za pomocą zimna. To sprawia, że fizjoterapia w rehabilitacji neurologicznej ma ogromne znaczenie dla postępów pacjenta w powrocie do zdrowia i możliwości odzyskania pełnej sprawności lub jej dużego zakresu.

Oprócz fizjoterapii neurologicznej w profesjonalnych ośrodkach w Olsztynie, na przykład w ośrodkach rehabilitacji AccessMedica, często prowadzona jest również psychoterapia. Opieka psychoterapeuty pomaga pacjentom radzić sobie z bardzo dużymi emocjami towarzyszącymi im podczas procesu leczenia i wynikającymi niekiedy z niemożliwości natychmiastowego powrotu do dawnego trybu życia. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że odpowiednie nastawienie oraz motywacja mają znaczący wpływ na postępy pacjentów w prowadzonej rehabilitacji. Dlatego prywatna rehabilitacja neurologiczna w Olsztynie często oferuje takie terapie jak muzykoterapia czy hydroterapia, które ułatwiają radzenie sobie ze stresem i zbyt dużym napięciem.

Kto może skorzystać z rehabilitacji neurologicznej w Olsztynie? 

Specjalistyczna rehabilitacja neurologiczna w Olsztynie to godne uwagi rozwiązanie dla każdego, kto doznał poważnego urazu lub przeszedł chorobę neurologiczną, taką jak udar, stwardnienie rozsianie, choroba Parkinsona, porażenie mózgowe czy demencja. Rehabilitacja neurologiczna prywatnie lub na NFZ skupia się na przywróceniu fizycznej i poznawczej sprawności, aby ułatwić pacjentom codzienne funkcjonowanie oraz umożliwić im powrót do trybu życia prowadzonego przed wypadkiem lub chorobą. Warto zauważyć, że rehabilitacja może również obejmować naukę podstawowych czynności oraz zachowań w zależności od tego, z jakimi ubytkami neurologicznymi się spotykamy. 

Odpowiednio przeprowadzona rehabilitacja neurologiczna NFZ lub prywatna staje się także dużym odciążeniem dla rodzin pacjentów. Dzięki możliwości konsultacji ze specjalistą bliskie osoby mogą lepiej zadbać o swoich bliskich podczas ich pobytu w domu. Co więcej, rozmowa z rehabilitantem lub psychoterapeutą również zapewnia większy komfort psychiczny najbliższej rodzinie, dzięki czemu łatwiej można poradzić sobie z bieżącymi problemami.

Zobacz Zakres zabiegowy

Prowadzona rehabilitacja poprawia koordynację ruchową oraz sprawność motoryczną pacjenta.
Zapytaj o pobyt i leczenie