Udar mózgu, a także inne schorzenia neurologiczne mogą być przyczyną całkowitej lub częściowej niepełnosprawności. Szybka i dobrze przeprowadzona rehabilitacja może zminimalizować skutki udaru i zwiększa szanse pacjenta na powrót do sprawnego funkcjonowania.

AccessMed oferuje intensywną rehabilitację neurologiczną dla pacjentów, którzy przeszli:

  • udar mózgu,
  • uraz mózgowo-czaszkowy
  • uraz rdzenia kręgowego

Dla każdego pacjenta przydzielany jest osobisty zespół leczniczy, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem rehabilitacji. Wyspecjalizowana kadra lekarska oraz fizjoterapeutyczna pracuje z pacjentem podczas turnusu, aby umożliwić mu samodzielne funkcjonowanie. Terapia obejmuje zajęcia indywidualne oraz grupowe.

Głównym celem rehabilitacji neurologicznej jest poprawa sprawności pacjenta i zwiększenie jego szansy na powrót do codziennego życia. Terapia opiera się o indywidualny plan leczenia ustalony podczas etapu diagnozowania pacjenta.

Rehabilitacja obejmuje nie tylko ćwiczenia ruchowe, ale również terapię wpływającą na poprawę stanu psychicznego. Rodzaj gimnastyki i wybór odpowiednich ćwiczeń są ustalane indywidualnie dla każdej osoby w oparciu o jej ogólną kondycję fizyczną i psychiczną oraz o stopień zaawansowania danego schorzenia.  Podczas trwania turnusu pacjenci są objęci opieką psychologiczną.

 

Zobacz Zakres zabiegowy

Prowadzona rehabilitacja poprawia koordynację ruchową oraz sprawność motoryczną pacjenta.
Zapytaj o pobyt i leczenie