Oferta dla hoteli

Oferujemy usługi kompleksowego zarządzania bazą hotelową w części medycznej. W ramach tych usług zapewniamy:

  • organizację od podstaw i prowadzenie całościowe usług medycznych rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych w obiekcie;
  • obsługę i prowadzenie kontraktów z NFZ oraz komercyjnych pobytów grupowych i indywidualnych;
  • pomoc w doborze sprzętu oraz rodzaju zabiegów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych;
  • pomoc w rekrutacji i doborze personelu medycznego;
  • audyt procesów zarządzania posiadaną bazą zabiegową;
  • restrukturyzację procesową i ekonomiczną funkcjonujących obiektów i baz zabiegowych.

Dzięki naszemu doświadczeniu oraz specjalistycznej kadrze managerskiej współpracując z nami osiągną Państwo:

  • nowe grupy klientów i zwiększenie ilość klientów hotelowych poprzez ofertę i wdrożenie nowych usług;
  • prawidłowe prowadzenie i rozliczanie kontraktów z NFZ;
  • poprawę efektywności prowadzenie funkcjonującej bazy zabiegowej ? poprawa procedur, mniejsze koszty, większe przychody.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy

Skontaktuj się z nami