Dzięki rehabilitacji pacjenci, który chorowali na COVID-19, znacznie poprawią swoją sprawność oddechową. Zwiększą wydolność wysiłkową i krążeniową. Szybciej powrócą do pełnej sprawności. Rehabilitacja pozytywnie wpłynie również na ich kondycję psychiczną.

 

Na jakie świadczenia mogą liczyć pacjenci w trakcie rehabilitacji?

Program rehabilitacji postcovidowej obejmuje m.in.:

 • kinezyterapię ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń efektywnego kaszlu, ćwiczeń ogólnousprawniających, ćwiczeń na wolnym powietrzu;
 • opukiwanie i oklepywanie klatki piersiowej, drenaże ułożeniowe;
 • inhalacje indywidualne;
 • terenoterapię, treningi marszowe;
 • balneoterapię według indywidualnych wskazań;
 • masaż leczniczy według indywidualnych wskazań;
 • hydroterapię, fizykoterapię według indywidualnych wskazań;
 • treningi relaksacyjne;
 • edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym np. naukę prawidłowej techniki używania inhalatorów, eliminację nałogów i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, prozdrowotną zmianę stylu życia;
 • leczenie dietetyczne według indywidualnych wskazań;
 • wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących.

Rehabilitowany pacjent ma prawo do konsultacji z personelem medycznym oraz może skorzystać z profesjonalnej terapii psychologicznej.

Ponadto każda placówka uczestnicząca w programie zapewnia pacjentom badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne, które są niezbędne do uzyskania najlepszych rezultatów programu leczenia.

 

Kiedy będzie wiadomo, że rehabilitacja przynosi efekty?

Przez cały okres rehabilitacji pacjent jest pod opieką lekarską i pielęgniarską. Personel medyczny stale kontroluje postępy w powrocie pacjenta do pełni sprawności po przebytej chorobie.

Monitorowanie leczenia polega na:

 • ocenie funkcjonowania pacjenta po przebyciu COVID-19 według F.A. Klok 2020 (Post-COVID-19 Functional Status [PCFS] scale) z udokumentowaniem zmian co najmniej trzykrotnie: przy przyjęciu, około połowy pobytu i przed zakończeniem leczenia rehabilitacyjnego
 • ocenie dolegliwości utrzymujących się po przebyciu COVID-19 w skali od 0 do 10.

O tym, czy pacjent dochodzi do pełni sił dzięki rehabilitacji, decyduje porównanie wyników badań i testów, które przeprowadza się na początku lub najszybciej, jak pozwala stan kliniczny pacjenta, i na zakończenie leczenia.

Mowa o:

 • teście wysiłkowym (test na ergometrze rowerowym lub test na bieżni ruchomej lub test 6-minutowego marszu) z oceną tolerancji wysiłkowej
 • lub ocenie nasilenia duszności (w skali nMRC)
 • lub ocenie stanu odżywienia (BMI oraz w skali NRS 2002 lub SGA)
 • lub ocenie stopnia wydolności serca (w skali NYHA)
 • lub spirometrycznej ocenie czynnościowej układu oddechowego
 • lub ocenie funkcjonalnej (w skali Barthel).

Rehabilitacja po COVID dla osób w różnym wieku – Olsztyn

Musimy podkreślić, że rehabilitacja po przebyciu COVID-19 jest polecana przez Światową Organizację Zdrowia. Zdarza się, że pierwsze niepokojące zmiany pojawiają się nawet w miesiąc po wyzdrowieniu. Zmagają się z nimi zarówno osoby, które przeszły COVID-19 łagodnie, jak i bardzo ciężko, w tym z koniecznością hospitalizacji. Powikłania występują w różnym wieku – zarówno podeszłym, jak i średnim czy młodym.

czytaj więcej

Dlaczego rehabilitacja po przebytej chorobie COVID-19 w Olsztynie ma znaczenie? 

Powikłania przyjmują różne postaci. Należą do nich trudności z oddychaniem, duszności, jak również ogólne osłabienie organizmu. Pacjenci często skarżą się na towarzyszące im uczucie długotrwałego zmęczenia. W takim stanie podjęcie aktywności fizycznej może skutkować zaburzeniami równowagi oraz koordynacji ruchowej. Po przejściu choroby często pojawiają się problemy z pamięcią?, koncentracją i logicznym myśleniem, co zdecydowanie utrudnia powrót do wcześniejszego funkcjonowania zarówno w życiu prywatnym, jak zawodowym. To z kolei prowadzi do przedłużającego się poczucia zdenerwowania czy niepokoju negatywnie odbijającego się na psychice. Warto podkreślić, że smutek, a nawet depresja dotyczą nawet pacjentów, którzy nie walczyli o życie i nie trafili do szpitala. Rehabilitacja po COVID w Olsztynie koncentruje się również na redukcji bólu mięśni, stawów i głowy. 

Olsztyn – rehabilitacja po COVID-19

Szczególne potrzeby po przebyciu choroby mają wcześniej hospitalizowani pacjenci. Pobyt na intensywnej terapii i podłączenie do respiratora wiążę się dla pacjenta z poczuciem strachu oraz osamotnienia, a nierzadko również nieznanego wcześniej bólu. Po pobycie w szpitalu mogą wystąpić problemy z prawidłową emisją głosu czy trudności w przełykaniu pokarmów stałych, a nawet płynnych w wyniku wykonanej intubacji. Olsztyn to miasto, w którym rehabilitacja po przebytej chorobie COVID-19 dąży do zminimalizowania, a w końcu pełnej redukcji opisanych dolegliwości.

Zobacz Zakres zabiegowy

Zapytaj o pobyt i leczenie